De theaterwerkplaats

 • Missie en visie

  Theaterwerkplaats Novalis is een arbeidsmatige dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, met als uitgangspunt ontmoeting & verbinding met de samenleving. Daarnaast wil de theaterwerkplaats een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en ontdekken van talenten en de eigen persoonlijkheid. De ‘deelnemers’ worden theatermakers genoemd.  Theaterwerkplaats Novalis vindt dat ieder persoon uniek is en wil de unieke mogelijkheden versterken en ontwikkelen door persoonlijke aandacht.

  Theatermakers krijgen een aanbod op het gebied van:

  • Decorbouw en kunst
  • Elementair spel en improvisatie
  • Dans en beweging
  • Stemgebruik en zang
  • Taal en muziek
  • Kostuum/kleding ontwerp en grimeren
  • Licht- en geluid techniek

  Binnen Theaterwerkplaats Novalis is het ook mogelijk om dagbesteding te verkrijgen op het gebied van horeca en in de facilitaire dienst. Het is ook mogelijk een combinatie van de geboden werkplekken te maken.

  Voor meer informatie over horeca werkzaamheden bij os Lunchcafé klik hier
  Voor meer informatie over facilitaire werkzaamheden binnen de verhuur klik hier

 • Doelstelling

  Onze doelstelling is een verbindende factor te zijn om participatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving mogelijk te maken. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en ontdekken van talenten en de eigen persoonlijkheid.

 • Arbeidsmatige dagbesteding

  De veranderingen in de WLZ zorgen voor een scheiding van wonen, zorg en arbeidsmatige dagbesteding. Deze kunnen nu apart worden ingekocht om betrokkenen zo veel mogelijk eigen regie te geven. Dit biedt ons de mogelijkheid om als zelfstandige organisatie enkel arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden.

  Vanuit het speciaal onderwijs zoals de VSO en Mytyl scholen in de regio is er een behoefte aan arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen waar de uitstroom van deze scholen naar toe kan. Wij bieden voor deze uitstroom stagemogelijkheden aan.

  Een carrière is voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk. Dit sluit volledig aan bij de inclusiegedachte. Bij de ontwikkeling van de carrière staan de volgende gebieden centraal:

  • Persoonlijke groei
  • Inzicht in vormgeving
  • Inzicht in afstemming kleding m.b.t de te spelen rol
  • Ruimtelijk inzicht
  • Taalvaardigheden en spreken
  • Creativiteit
  • Vergroten van assertiviteit en weerbaarheid
  • Werknemersvaardigheden
  • Samenwerking
  • Sociale vaardigheden
  • Spelinzicht
  • Motoriek
  • Onderscheiden van verschillende emoties
  • Onderscheiden van spel en werkelijkheid

 • Talent ontwikkelingsplan

  Elke theatermaker heeft een eigen Talent Ontwikkelingsplan. Hierin staan de talenten van de theatermaker beschreven. Ook staat beschreven welke talenten er verder ontwikkeld worden. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats over het Talent Ontwikkelingsplan. Tijdens dit gesprek geeft de theatermaker aan op welke gebieden ontwikkeling gewenst wordt. Ook ouders en/of verzorgers zijn bij dit gesprek aanwezig.

 • Aanmelden

  Wilt u uw zoon, dochter of leerling kennis laten maken met Theaterwerkplaats Novalis. Kom dan langs voor een rondleiding en een intake gesprek. Maak hiervoor een afspraak met Jan van der Els via 073-6840202 of vul het contactformulier in.