INFORMATIE TBV ANBI STATUS STICHTING THEATERWERKPLAATS NOVALIS

 1. Officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Theaterwerkplaats Novalis
 2. Industrieweg 9C
  5262GJ Vught
  0736840202
  info@stichtingnovalis.nl
 3. Bank nummer: NL56RABO0321493907
 4. KVK: 69153027
 5. RSIN nummer: 820366596.
 6. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; een verbindende factor te zijn om participatie van sociaal maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in de samenleving mogelijk te maken casu quo te vergroten en vervolgens bij te dragen aan verdere ontwikkeling van deze groepen.
 7. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
  Wim Schlooz -voorzitter
  Bea Rombouts – plaatsvervangend voorzitter
  Camiel Aarts – secretaris
  Ton Verhoeven – penningmeester
  Michel Derks – bestuurslid
  Bea van Elderen – bestuurslid
  Onze bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.
 8. Meer informatie over onze beleidsdoelen en actuele activiteiten vindt u onder deze link.
 9. Financiële informatie vindt u onder deze link.