INFORMATIE TBV ANBI STATUS STICHTING THEATERWERKPLAATS NOVALIS

  1. Officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Theaterwerkplaats Novalis
  2. Industrieweg 9C
   5262GJ Vught
   0736840202
   info@stichtingnovalis.nl
  3. Bank nummer: NL56RABO0321493907
  4. KVK: 69153027
  5. RSIN nummer: 820366596.
  6. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; een verbindende factor te zijn om participatie van sociaal maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in de samenleving mogelijk te maken casu quo te vergroten en vervolgens bij te dragen aan verdere ontwikkeling van deze groepen.
  7. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
   Wim Schlooz -voorzitter
   Bea Rombouts – plaatsvervangend voorzitter
   Camiel Aarts – secretaris
   Ton Verhoeven – penningmeester
   Michel Derks – bestuurslid
   Onze bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.
  8. Meer informatie over onze beleidsdoelen en actuele activiteiten vindt u onder deze link.
  9. Financiële informatie vindt u onder deze link.
  10. Wilt u graag een donatie doen aan onze stichting dat kan via onderstaande knop.

Doneren