Lunchcafé Lekkerbeetje

 • Missie en visie

  Theaterwerkplaats Novalis is een arbeidsmatige dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, met als uitgangspunt ontmoeting & verbinding met de samenleving. Daarnaast wil de theaterwerkplaats een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en ontdekken van talenten en de eigen persoonlijkheid. De ‘cliënten’ worden theatermakers genoemd.  Theaterwerkplaats Novalis vindt dat ieder persoon uniek is en wil de unieke mogelijkheden versterken en ontwikkelen door persoonlijke aandacht.

  Theatermakers krijgen een aanbod op het gebied van:

  • Decorbouw en kunst
  • Elementair spel en improvisatie
  • Dans en beweging
  • Stemgebruik en zang
  • Taal en muziek
  • Kostuum/kleding ontwerp en grimeren
  • Licht- en geluid techniek

  Binnen Theaterwerkplaats Novalis is het ook mogelijk om dagbesteding te verkrijgen op het gebied van horeca en in de facilitaire dienst. Het is ook mogelijk een combinatie van de geboden werkplekken te maken.

  Voor meer informatie over horeca werkzaamheden bij Lunchcafé Lekkerbeetje klik hier
  Voor meer informatie over facilitaire werkzaamheden binnen de verhuur klik hier

 • Doelstelling

  Onze doelstelling is een verbindende factor te zijn om participatie van sociaal maatschappelijke kwetsbare groepen in de samenleving te optimaliseren. Daarnaast willen wij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze groepen.

 • Arbeidsmatige dagbesteding

  Het gebouw van Novalis is uitermate geschikt om een combinatie te maken van verschillende soorten arbeidsmatige dagbesteding waardoor er voor de deelnemers betere ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dit bevat bijvoorbeeld muziek, dans, zang, maar ook horecagelegenheden. Er is dus genoeg aanbod om uit te kiezen! Via talentontwikkeling naar werk carrière. Dit allemaal onder het motto “ontmoeten en verbinden met de samenleving”.

  In het algemeen is er een grote behoefte aan plaatsen voor arbeidsmatige dagbesteding. De veranderingen in de WIZ zorgen voor een scheiding van wonen, zorg en arbeidsmatige dagbesteding. Deze componenten kunnen nu apart worden ingekocht om betrokkenen zo veel mogelijk eigen regie te geven. Daarnaast zijn veel taken als begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding naar gemeenten overgeheveld waardoor arbeidsmatige dagbesteding een lokale/regionale aangelegenheid is geworden in plaats van alleen iets wat binnen grote zorginstellingen plaatsvindt.

  Vanuit het bijzonder onderwijs zoals de VSO en Mytyl scholen in de regio is er een grote behoefte aan arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen waar de uitstroom van deze scholen naar toe kan. Als voorbeeld is er de VSO school in Rosmalen die ook horeca in hun opleiding aanbiedt en zoekt hiervoor arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen. De instroom bij deze scholen groeit enorm en dus zal er in de toekomst een groeiende behoefte zijn. De huidige arbeidsmatige dagbestedingsmogelijkheden zitten over het algemeen vol, draaien meer dan 100% of voldoen niet meer aan de huidige behoefte.

  Daarnaast speelt een werk carrière voor mensen met een licht verstandelijke beperking, die nu tussen wal en schip vallen, perfect in op de vraag van de maatschappij. De Theaterwerkplaats, horeca en facilitaire arbeidsmatige dagbesteding, die via talentontwikkeling tot een werk carrière leidt, creëren dus perfecte kansen voor mensen met behoefte!

  De ontwikkeling staat centraal op de volgende gebieden:

  • Persoonlijke groei
  • Inzicht in vormgeving
  • Inzicht in afstemming kleding m.b.t de te spelen rol
  • Ruimtelijk inzicht
  • Taalvaardigheden en spreken
  • Creativiteit
  • Vergroten van assertiviteit en weerbaarheid
  • Werknemersvaardigheden
  • Samenwerking
  • Sociale vaardigheden
  • Spelinzicht
  • Motoriek
  • Onderscheiden van verschillende emoties
  • Onderscheiden van spel en werkelijkheid

  Kortom, onderdelen waarbinnen de deelnemers met vakspecialisten en deskundige zorg ondersteuning op maat krijgen. Hierdoor kunnen de theatermakers zich in de breedste zin ontwikkelen.

 • Talent ontwikkelingsplan

  Theater als doel en middel voor talentontwikkeling
  In tegenstelling tot de meeste dagbestedingen, waar mensen met een verstandelijke beperking veelal op een veilige plaats, structuur en dag-invulling wordt geboden, gaat Theaterwerkplaats Novalis verder.

 • Wat wij bieden

  Wij bieden een dagbesteding waarbij er naar de individuele deelnemer wordt gekeken en waar een Talent Ontwikkelingsplan voor wordt gemaakt om zo de talenten veder te ontwikkelen.

  Meld je via dit contactformulier aan!

 • Hoe het begon

  Het initiatief komt van Ron van Rooij, zelf vader van een gehandicapte zoon. Ron kwam in aanraking met Theatergroep Spring, tijdens de repetities ontdekte hij mogelijkheden van talentontwikkeling bij diverse theatermakers. Op dat moment dacht Ron van Rooij bij zichzelf ‘’hoeveel is er te bereiken als deze doelgroep dit 30 uur per week zou kunnen doen?’’.

  In samenwerking met Scompany 5.1 en het onderzoeksbureau van Hogeschool in Utrecht is gekeken naar de mogelijkheden. De resultaten bleken zeer de moeite waard om er energie in te steken. Het vormgeven van het concept zou een proces zijn van jaren. In 2016 werd uiteindelijk een uitstekende locatie gevonden. In dit pand konden alle onderdelen van het concept worden uitgevoerd. Het plan moest iets of wat worden aangepast, maar alle belangrijke onderdelen bleken uitvoerbaar. Een mooie werkplek met theater voor de toekomstige theatermakers en/of talenontwikkeling naar andere werkplekken. Theater kan immers ingezet worden als doel en als middel bij het werken aan talenontwikkeling.

  Stichting Novalis en de dagbesteding de Theaterwerkplaats bleken al snel een te groot initiatief voor het huidige team en dus werden er twee kwartiermakers aangesteld. Deze werden gevonden in de personen Leo van de Wouw en Jan van der Els. Beide waren ze bereid om hun agenda voor een groot gedeelte schoon te vegen om samen te gaan werken aan de mogelijkheden binnen Novalis. Leo en Jan zijn beide nauw betrokken bij Theatergroep Spring en Spring2Brabant die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking. Echter wordt Spring gezien als een vrijetijdsactiviteit, terwijl dit project wordt opgezet als een professioneel arbeidsmatige dagbesteding voor deelnemers die hiervoor een indicatie hebben. Bij Spring zagen we de vooruitgang in ontwikkeling van de deelnemers.

  Vandaar uit is de gedachte ontstaan om dit in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding te gaan doen zodat het theater zowel als doel en als middel ingezet kan worden.

  De zoektocht naar een geschikt pand heeft een lange tijd geduurd maar toen bekend werd dat de activiteiten van Novalis Vught gingen stoppen en het gebouw te huur kwam te staan was dit een buitenkans. Dit pand bezit een prachtige theaterzaal met veel mooie werk- en atelierruimten en een groot horecaplein.

  Theaterwerkplaats Novalis startte een proef van een half jaar met zeven deelnemers. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een groep vakdocenten en enthousiaste vrijwilligers. Van de verhuurder kregen wij de gelegenheid en tijd om dit initiatief op te zetten.

Verander lettergrootte