Stichting Novalis en Stichting voor de Verandering

De werkzaamheden van de diverse stichtingen en wat hoort nu bij wie?

De diverse stichtingen binnen Novalis

Het uitgangspunt van Stichting Novalis is “ontmoeting & verbinden met de samenleving”. Hiermee willen Stichting Novalis en Stichting voor de Verandering in samenwerking met Stichting ‘s Heeren Loo arbeidsmatige dagbesteding gaan aanbieden in Vught voor kwetsbare doelgroepen.

Stichting Novalis

Stichting Novalis heeft als doel een verbinden factor te zijn om participatie van sociaal-maatschappelijk kwetsbare groepen in de samenleving mogelijk te maken c.q. te vergroten en vervolgens bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze groepen.

Stichting Novalis wil dit doel bereiken door onder meer betrokken uitvoerende partijen te faciliteren door huisvesting, dienstverlening, financiering en betrokken partijen met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven op dit gebied.

Stichting Novalis: NL56 RABO 0321 4939 07 en eventueel ons BIC-nummer: RABONL2U

Het KvK nummer van Stichting Novalis is: 69153027

Ons RSIN nummer is als volgt: 857755985

Stichting voor de Verandering

Stichting voor Verandering heeft als doel het voorzien in mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding en ontwikkeling van mensen met een beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wilt de stichting bewerkstelligen door het aanbieden en uitvoeren van alle facetten van het theater maken binnen de Theaterwerkplaats in combinatie met arbeidsmatige dagbesteding op het gebied van horeca en facilitair. De Theaterwerkplaats, horeca en facilitaire arbeidsmatige dagbesteding leidt via talentontwikkeling tot een werk carrière. Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid een verbindende factor te zijn om ontmoetingen en participatie van sociaal maatschappelijke kwetsbare groepen mogelijk te maken c.q. te vergroten en zo bij te dragen aan verdere ontwikkeling van deze groepen.

Verander lettergrootte